2010. április 13.

2010. április 13.


  Gondolatok történelemszemléletünkről
  Előadó: Dr. Hegedűs András igazgató, Prímási Levéltár

  A Biblia a történész szemével
  Előadó: Dr. Jelenits István SchP egyetemi tanár, intézetvezető, Apor Vilmos Főiskola

  Az Élő történelem tankönyvsorozat bemutatása
  Előadók: Repárszky Ildikó középiskolai tanár, Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium
  Dr. Dupcsik Csaba tudományos főmunkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet