2012-es díjazottak

2012-es díjazottak


Kitüntetett Fokozat Fenntartó neve Intézmény neve
Bagó Istvánné arany Váci Egyházmegye Nógrádsipeki Keresztény Általános Iskola és Óvoda
Ballóné Antal Edina ezüst Veszprémi Főegyházmegye Szent István Római Katolikus Általános Iskola
Baranyai József arany Csornai Premontrei Prépostság Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
Benke Péter ezüst Veszprémi Főegyházmegye Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gyakorlóiskola
Benyó Györgyné ezüst Veszprémi Főegyházmegye Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Berkes Angéla ezüst Veszprémi Főegyházmegye Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola
Csernai Balázs Atya ezüst Veszprémi Főegyházmegye Szent István Római Katolikus Általános Iskola
Dr. Csernyné Szincsák Ibolya arany Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációja Svetits Katolikus Oktatási Intézet
Dr. Dósa Márta ezüst Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja Szent Margit Gimnázium
Dr. Kerényi Lajos arany Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja Szent Margit Gimnázium
Dr. Mail József arany Veszprémi Főegyházmegye Szent István Római Katolikus Általános Iskola
Dr. Papp Gáborné arany Kaposvári Egyházmegye Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fehér Lászlóné arany Győri Egyházmegye II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola
Fehér Lászlóné arany Győri Egyházmegye Hildegard Óvoda
Forgó Lászlóné ezüst Egri Főegyházmegye Pánthy Endre Katolikus Általános Iskola
Gyenes Károlyné arany Váci Egyházmegye Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Hegedüs Béláné ezüst Győri Egyházmegye Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Horchy Mihály arany Váci Egyházmegye Karolina Katolikus Általános Iskola, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Gyakorlóiskolája
Horváth Attiláné ezüst Veszprémi Főegyházmegye Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gyakorlóiskola
Horváth Ferencné ezüst Veszprémi Főegyházmegye Szent Anna Római Katolikus Óvoda
Kelemenné Nagy Beatrix ezüst Győri Egyházmegye Hildegard Óvoda
Kocsisné Németh Tímea ezüst Győri Egyházmegye II. Rákóczi Ferenc Katolikus Közoktatási Központ
Könnyid Imre ezüst Veszprémi Főegyházmegye Veszprémi Érsekség
Léberné Takács Éva ezüst Veszprémi Főegyházmegye Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gyakorlóiskola
Lobmayer András ezüst Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja Szent Margit Gimnázium
Lukács Istvánné ezüst Egri Főegyházmegye Szent István Katolikus Általános Iskola
Nagy Vendel arany Kaposvári Egyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Novákné Tarafás Ildikó arany Szombathelyi Egyházmegye Szent Benedek Általános Iskola
Osváth Zsuzsanna ezüst Veszprémi Főegyházmegye Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gyakorlóiskola
Páhoki Tamásné ezüst Győri Egyházmegye Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Pászti László ezüst Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja Szent Margit Gimnázium
Paulics Piroska arany Veszprémi Főegyházmegye Veszprémi Érsekség
Péntek Balázs ezüst Veszprémi Főegyházmegye Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola
Petresné Reiter Andrea ezüst Veszprémi Főegyházmegye Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Rónaszéki Magdolna arany Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Kolping Általános Iskola és Gimnázium
Simonné Vörös Ágnes ezüst Győri Egyházmegye Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
Szabó Ferencné ezüst Veszprémi Főegyházmegye Szent István Római Katolikus Általános Iskola
Szájer Béla ezüst Veszprémi Főegyházmegye Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
Szalainé Tóth Erzsébet ezüst Egri Főegyházmegye Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola
Tangl Lászlóné ezüst Szombathelyi Egyházmegye Brenner János Általános Iskola
Tóth Ferencné ezüst Győri Egyházmegye Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ
Vida Mária ezüst Szombathelyi Egyházmegye Brenner János Általános Iskola
Zahar Béla arany Váci Egyházmegye Váci Egyházmegye
Zilahi-Szabó Imréné ezüst Győri Egyházmegye Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ