30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzésre: Iskolai Közösségi Szolgálat

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzésre: Iskolai Közösségi Szolgálat


A képzés célja:

A továbbképzés célja, hogy megismertesse a résztvevőket az iskolai szociális érzékenyítés lehetőségeivel, eszközeivel és a közösségi szolgálat alapelveivel, működési kereteivel. Cél, hogy a résztvevők elsajátítsák a szociális érzékenyítés eszközeit, az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez és dokumentálásához szükséges ismereteket.

A képzéses részt vehet: bármely általános és középiskolai tanári végzettséggel rendelkező pedagógus.

A képzés díja: ingyenes a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet pedagógiai-szakmai szolgáltatását igénybe vevő intézmények pedagógusainak.

Helyszín: Budapest - időpont: 2016. november 29., november 30., december 14.

Jelentkezési határidő: 2016. november 15.

A képzés céljanak részletezése:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevőket megismertesse a szociális érzékenyítés általános iskolai lehetőségeivel, a közösségi szolgálat gyakorlati megvalósításának összes lehetséges színterével (kulturális élet, környezetvédelem, stb.), illetve komplex programokkal is, ahol alternatív tevékenységek kerülnek bemutatásra. Továbbá, hogy a résztvevő általános iskolai és középiskolai pedagógusok felfedezzék az együttműködésükben rejlő szinergiákat, megismerkedjenek azokkal az eljárásokkal, tapasztalatokkal, amelyeket akár az iskolai működésben, akár a fogadó szervezetnek, akár a tevékenységet koordináló pedagógusnak szem előtt kell tartania a hatékony működés érdekében. Módszertani szempontból elérendő cél, hogy az intézménylátogatás során az élményalapú tanulás segítségével lehetőséget kapjanak a pedagógusok tapasztalataik teljes megélésére, szembesüljenek az esetleges nehézségekkel, váratlan kihívásokkal, hogy hitelesen tudják ezekre diákjaikat felkészíteni, illetve adaptálni tudjanak megismert programokat. A képzés további célja a résztvevők szemléletének alakítása, amelyben az együttműködés és szabad választás elve nagy hangsúlyt kap.

 

A képzés nyilvántartási száma: OFI-AK-36/2016

A továbbképzési program neve:

Szociális érzékenyítés és közösségi szolgálat élményszerű megvalósítása általános iskolában és középiskolában

Az alapítási engedély száma: 23/142/2015

 

Elsajátítandó ismeretek, kompetenciák:

A továbbképzést elvégzők ismerik a szociális érzékenyítés elemeit, az iskolai közösségi szolgálat alapelveit, elsajátítják a tevékenység működési kereteit, ismerik a jogszabályi hátterét, megszervezésének folyamatát. Képesek felismerni a közösségi szolgálat gyakorlati megvalósításának színtereit, beleértve az alternatív programokat is, képesek ezeket saját intézményi programjukban alkalmazni. Az intézménylátogatás során nyitottak az új benyomásokra, nehézségekre, tanulják meg a közösségi szolgálati tevékenység lezárásakor a reflexió fontosságát. Tudatosul a résztvevő pedagógusokban kiemelt szerepük tanulóik aktív állampolgárrá nevelésében, az együttműködés, a másokért való felelősség attitűdjének fejlesztése terén.

A képzés pontos helye, címe: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

A képzés időpontja:

2016. november 29. 9.00-18.00

2016. november 30. 8.00-17.00

2016. december 14. 9.00-18.00

A képzés óraszáma: 30 óra / 3 jelenléti nap

A továbbképzés elvégzését igazoló dokumentum formája: Tanúsítvány

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

-                     a jelenléti órákon való min. 90%-os részvétel,

-                     aktív részvétel a gyakorlatokban,

-                     záró dolgozat.

A továbbképzés díja: a résztvevő számára térítésmentes.

Jelentkezés a továbbképzésre

 

Kérjük, hogy a dokumentáláshoz szíveskedjen magával hozni a pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettségét/szakképzettségét igazoló eredeti okiratot (oklevél) és annak fénymásolatát.

Étkezés:

A képzés idejének szünetében az étkezés megszervezése egyénileg történik.

Szállás:

A vidéki résztvevők elszállásolásukat egyénileg oldják meg.

A szállás- és az étkezési költségeket a résztvevők maguk állják, azt nem áll módunkban megtéríteni.

 

A szerkesztés dátuma: 
2016/10/14