Felkészítés a természettudományos kompetenciák hatékony fejlesztésére

Felkészítés a természettudományos kompetenciák hatékony fejlesztésére


Képzés tájékoztatója

A továbbképzési program megnevezése: Felkészítés a természettudományos kompetenciák hatékony fejlesztésére

A továbbképzés óraszáma: 8 óra

Felnőttképzési engedélyezési szám: E-001238/2015/D003

A képzés tematikája:

A résztvevők a képzés folyamán megismerik a természettudományos kompetencia fejlesztésének sajátos új és hatékony módszereit; az élményalapú ismeretátadás elveit és módszertanát; a környezet iránti érzékenység elemeit, a környezettudatosság érvényesülésének lehetőségeit a mindennapi életben; a személyes hatékonyság növelését segítő infokommunikációs közlési módokat. Gyakorlatok kereté­ben tapasztalatot szereznek a megismert módszerek és eszközök hatékony alkalmazásában.

Tananyagegységek: 4 elméleti és 4 gyakorlati óra keretében a természettudományos kompetencia fejlesztésének hatékony módszerei; az élmény alapú ismeretátadás elvei és gyakorlata; a környezet­tudatosság fejlesztése és a digitális kompetencia felhasználása a személyes hatékonyság növelésében.

A képzés során megszerezhető kompetenciák: problémamegoldó gondolkodás, IKT alkalmazás, módszeres munkavégzés, kapcsolatteremtő és együttműködési képesség, önreflexiós képesség, visszacsatolási készség, eredményorientáltság és értékelési képesség, kommunikációs rugalmasság, közérthetőség, környezettudatosság.

Az oktatók nevei: Bálint Erzsébet, Oláh Gábor, Dr. Ujházy András

A képzés teljesítésének tartalmi és formai követelményei: A résztvevő teljesítményének ellenőrzése: a tanegységekhez kapcsolódó gyakorlatokban való részvétel. Értékelés: a gyakorlatok során a feladatok helyes megoldása; részvétel a csoportmunkában. A résztvevő írásbeli visszajelzést ad a képzés végén hallgatói kérdőívben.

Az igazolás kiadásának feltétele: A résztvevő a képzés elvégzéséről igazolást kap. Az igazolás kiállításának feltétele a továbbképzés legalább 85%-án (7 óra) való részvétel, továbbá a csoportmunkában és a tanegységekhez kapcsolódó gyakorlatokban való részvétel.

A képzés nem teljesítésének következményei: A tanfolyam megkezdése után történt lemondás esetén vagy a lemondás hiányában, illetve az adott képzés követelményeinek nem teljesítése esetén a tanfolyamra jelentkező nem kap igazolást.

A képzés szervezője: Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.). Kapcsolattartó: Szepsi Rita (szepsi.rita@kpszti.hu).

Térítési díj: A továbbképzés a KPSZTI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusainak térítésmentes.

A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A létszám feletti jelentkezőket értesítjük.

 

Következő képzés adatai, jelentkezések

 Jelenleg nincs nyitott képzés.

 

Elégedettségi kérdőívekre adott válaszok, eredmények

Visszajelzések a 2016.05.20-án, Budakeszin megtartott kihelyezett képzésről

Visszajelzések a 2016.03.04-én megtartott képzésről

A szerkesztés dátuma: 
2016/04/15