Szerzetesrendek

 1. Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (S008)
 2. Boldogasszony Iskolanővérek (S026)
 3. Csornai Premontrei Prépostság (S118)
 4. Don Bosco Nővérek Nevelési-Oktatási Intézményfenntartó (S032)
 5. Gödöllői Premontrei Apátság (S119)
 6. Jézus Isteni Szívének Karmelita Nővérei (S016)
 7. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (S109)
 8. Konventuális Ferences Minorita Rend (S115)
 9. Krisztus Légiója Kongregáció (S127)
 10. Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság (S102)
 11. Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés Perjelség (S130)
 12. Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség (S129)
 13. Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány (S105)
 14. Mária Iskolatestvérek (S114)
 15. Megváltós Nővérek (S013)
 16. Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata (S027)
 17. Misszióstársaság (Lazaristák) (S113)
 18. Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend (S051)
 19. Piarista Rend Magyar Tartománya (S117)
 20. Premontrei Női Kanonokrend (S031)
 21. Szalézi Intézmény Fenntartó (S120)
 22. Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata (S033)
 23. Szeretet Leányai Társulata (S012)
 24. Szociális Missziótársulat (S042)
 25. Zirci Ciszterci Apátság (S103)