Tantárgy: informatika

Tantárgy: informatika


Tankönyvismertető

Tankönyvismertetők:  Dancsó-Korom (NTK), Farkas (Jedlik Oktatási Stúdió),