Tantárgy: kémia

Tantárgy: kémia


Tankönyvismertetők

8. évfolyam: Siposné-Horváth-Péntekné (Mozaik),
11-12. évfolyam: Villányi (Műszaki)

A 2011 őszi továbbképzés anyagai

Dr. Tóth Erzsébet előadása
1. Gipszképződés nagyban és kicsiben – a mexikói kristálybarlangok és ércbányászat a Mátrában
2. Ásványmumus a városban – az azbeszt 


Weiszburg Tamás egyetemi docens előadása


Bevezetés az ásványtanba