• Megjelent a jövő évi tankönyvjegyzék (https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek).
  • Az OH számos tantárgyból (pl. angol nyelv, biológia, hittan, matematika, történelem) közzé tett a 2017. május-júniusi érettségihez kapcsolódó anyagokat.
  • Megjelent a 2015-ös PISA-mérés, a 2015-ös TIMSS-mérés (matematika és termszettudományok) és a 2015-ös országos kompetenciamérés összefoglaló jelentése. A jelentéseket bemutató sajtótájékoztató előadásai is letölthetők.
  • Az OH több idegen nyelvből (pl. francia, olasz) nyilvánosságra hozott érettségivel kapcsolatos dokumentumokat (pl. mintafeladatokat)
  • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság IKT tananyagot dolgozott ki pedagógusok számára, amelyet ingyenesen rendelkezésre bocsát az érdeklődőknek.
  •  Az EMMI több tantárgyból (ének-zene, földrajz, magyar, matematika, vizuális kultúra, testnevelés, történelem, természettudomány, valamint horvát, német, román, szerb és szlovák nemzetségi nyelv és irodalom, illetve társadalomismeret és etika) módosította az érettségi vizsga általános és részletes követelményeit. A módosításokat lásd a Magyar Közlöny augusztus 23-i és október 14-i számaiban. A részletes követelmények egybeszerkesztett változata az Oktatási Hivatal honlapjáról tölthető le.
  • Megjelentek a mesterpedagógus és kutatótanár fokozatok elérését célzó minősítési eljárásokat szabályozó útmutatók.
  • Könyvtárpedagógusok számára félévente tartunk továbbképzést. A korábbi képzések dokumentumai itt megtekinthetők.
Megosztás