Pedagógiai tájékoztatás pedagógusoknak

Pedagógiai tájékoztatás pedagógusoknak


  • Tanárok a neten címmel az internet használatáról szóló kézikönyv jelent meg pedagógusok számára. Ugyanezen a honlapon található egy fiataloknak szóló kézikönyv a biztonságos internetezésről.
  • Az OH számos tantárgyból (pl. angol nyelv, biológia, hittan, matematika, történelem) közzé tett a 2017. május-júniusi érettségihez kapcsolódó anyagokat.
  • Az OH több idegen nyelvből (pl. francia, olasz) nyilvánosságra hozott érettségivel kapcsolatos dokumentumokat (pl. mintafeladatokat)

 

  • Neumann János Számítógép-tudományi Társaság IKT tananyagot dolgozott ki pedagógusok számára, amelyet ingyenesen rendelkezésre bocsát az érdeklődőknek.
  •  Az EMMI több tantárgyból (ének-zene, földrajz, magyar, matematika, vizuális kultúra, testnevelés, történelem, természettudomány, valamint horvát, német, román, szerb és szlovák nemzetségi nyelv és irodalom, illetve társadalomismeret és etika) módosította az érettségi vizsga általános és részletes követelményeit. A módosításokat lásd a Magyar Közlöny augusztus 23-i és október 14-i számaiban. A részletes követelmények egybeszerkesztett változata az Oktatási Hivatal honlapjáról tölthető le.
  • A Fenntarthatósági témahét 2017. április 24-28. között lesz.