Renovabis 2016 elszámolás

Renovabis 2016 elszámolás


A Renovabis 2016. pályázat elszámolási határideje: 2016. november 25.

Az "I. Program jellegű tevékenységekre" pályázó intézményeknek 2016. november 25-ig kell elszámolniuk az alább letölthető Excel táblázat kitöltésével, beküldésével valamint a papír alapon beküldendő dokumentumok postázásával. A részletes tájékoztatás a letölthető Excel munkafüzet "Pályázat elszámolási útmutató" elnevezésű munkalapján és a cikk alján olvasható. A  nevelési napra és a pedagógus-továbbképzésre beadott pályázatok esetén a pályázati kiírás szerint történik az elszámolás, nem kell elszámoló Excel munkafüzetet kitölteni.

Az elszámoláshoz szükséges Excel munkafüzet letölthető: Renovabis 2016 elszámolás

A pályázati kiírás letölthető: Pályázati kiírás 2016.

 Változott a Renovabis pályázat felelőseinek neve, elérhetősége:  

A roma tanulók integrációját segítő tanórán kívüli tevékenységének támogatására vonatkozóan (II/1: és II/2. c pályázati rész): Kalász István (kalasz.istvan@kpszti.hu, tel.:1/479 3014).

A pedagógus-továbbképzésekre vonatkozóan  (II/2.a,b,d pályázati rész): Szepsi Rita (szepsi.rita@kpszti.hu, tel.: 1/479 3030).

A kihelyezett nevelési nap/délután (II/2. c pályázati rész): dr. Leibinger Jánosné (leibingerne@kpszti.hu, szerda, csütörtök, péntek, tel.:1/479 3003).

 

Az elszámolás menete:
1. Töltse ki az Excel munkafüzet (REN16_elszamolas.xls) oldalait (Intézményi adatlap; Megvalósított programok; Költségek elszámolása; Részletes beszámoló; Német nyelvű beszámoló; Fotók.)! A könnyebb kitöltés érdekében az elszámolás munkafüzet formázása és logikája megegyezik a pályázatra való jelentkezéskor benyújtott táblázattal, így a megfelelő cellák tartalma átmásolható. Kérjük, ebben az Excel munkafüzetben dolgozzon! A fehér mezőket Önnek kell kitöltenie, a színes cellákba kerülő értékeket a gép automatikusan kiszámítja. Kérjük, vegye figyelembe a lábjegyzetekben lévő, illetve a cellák beírásakor felugró kis ablakok útbaigazításait!
1. a. Az Intézményi adatlapon a bankszámlaszámra, pályázati felelősre vonatkozó adatokat csak akkor kell ismét megadni, ha a pályázat beadása óta változás történt. A nevelőtestület és tanulói létszámok, roma tanulók aránya esetén a pályázattal megegyezően (ren16_jelentkezes.xls) kell kitölteni a rovatokat. A szerződésben szereplő nyert összeget kell beírnia a B9 mezőbe! A pályázati elszámolás akkor küldhető be, ha a "Rendben" felirat jelenik meg a lap ellenőrző (E9 és E10) celláiban.
1. b. A Részletes beszámoló oldalra rövid (a megadott szövegdoboz keretei között, Calibri 12-es betűvel) beszámolót kell készíteni a programok értékeléséről, pedagógiai eredményeiről. Kérjük, vegye figyelembe a pályázati kiírásban megadott szempontokat!
1. c. A Német nyelvű beszámoló (Programm-bericht) megkönnyítése érdekében a pályázat kiírásában szereplő speciális  fogalmak német fordítását megtalálhatja a szövegdobozban. Ez a segédlet a beszámoló készítése után kitörölhető! Ezen a lapon is Calibri 12-es betűkkel írjon!
1. d. A Fotók dokumentációja: szintén a megadott keretek közé rendezzen el  maximum 6 db, a programra jellemző  fényképet, majd élvezhető minőségben nyomtassa ki!
2. A kitöltött adatlapot elektronikusan küldje vissza a renovabis@kpszti.hu címre úgy, hogy a kitöltött Excel fájl nevében az "elszamolas" szót kicseréli az iskola 6 jegyű OM azonosító számával! (például: REN16_123456.xls). Ügyeljen arra, hogy a kiterjesztést (.xls) ne törölje ki!
3. Az elszámolás beérkezésének határideje: 2016. november 25. Az elektronikus beszámoló határideje vonatkozik a postán küldendő dokumentumok beküldési határidejére is, melyeket a KPSZTI "Renovabis pályázat", 1406 Budapest, Pf. 68 címre küldjék.
4. Postán küldendő: A jelen munkafüzet "Német nyelvű beszámoló" valamint a "Fotók" oldalának jó minőségben kinyomtatott, az intézmény pecsétjével, az igazgató (Leiter des Instituts) és a pályázati felelős aláírásával (Leiter der Bewerbung) hitelesített oldalai, valamint a záradékkal ellátott, sorszámozott számlák az 5. pont útmutatásai szerint.
5. A program elszámolásához tartozó, a kiadások igazolását szolgáló számlák másolatait postán kell küldeni. Az eredeti számlákat (szolgáltatások esetén a szerződéseket, tárgyi eszköz vásárlása esetén  az árajánlatokat is) a következő záradékkal kell ellátni: "A számla összegéből......Ft-ot a Renovabis pályázat 2016-os fordulójának elszámolásához használtam fel" , majd a záradékolt számlákat le kell másolni és hitelesíteni: "A másolat hiteles, az eredetivel megegyezik" (dátum, az intézményvezető aláírása - kék tintával, pecsét). Az elszámoláshoz az így hitelesített számlamásolatokat, megbízási szerződések esetében azok másolatát vagy a banki kivonatokat kell beküldeni. Fontos, hogy az elszámolásban szereplő valamennyi számla a pályázó intézmény nevére szóljon és a pályázatra vonatkozó időintervallumban legyen kiállítva. Kérjük, a számlamásolatokat sorba téve, a "költségek elszámolása" táblázat szerint számozva mellékeljék! Legalább a pályázati nyereményként elszámolt összeg 25%-ának megfelelő önrészt az intézménynek vállalnia kell. Az önrész számláival is el kell számolni, az önrész számlákat a következő záradékkal kell ellátni: "A számla összegéből......Ft-ot a Renovabis pályázat 2016-os fordulójának elszámolásához önrészként használtam fel". A másolat hitelesítése ugyanúgy történjen.


Amennyiben 21-nél több számlát számol el, küldje el a félkész táblázatot a renovabis@kpszti.hu e-mail címre, írja meg, hogy hány sorral kéri bővíteni a táblázatot, illetve a kitöltés előtt ugyanezen az e-mail címen igényelhet megfelelő számú sorral bővített üres táblázatot!

 

A szerkesztés dátuma: 
2016/10/24