Az alábbiakban letölthető füzet, az ENSZ Gyermek Jogairól szóló

Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze, melyet

1989. november 20-án New Yorkban írtak alá.

Megosztás