2009. március 25.

Oktatás a Forrásközpontú történelem sorozat könyveiből (bemutató óra és előkészítése)
         Előadó: Csapodi Zoltán vezetőtanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola

Oktatás a Forrásközpontú történelem sorozat könyveiből
         Előadó: Dr. Kaposi József adjunktus, PPKE BTK Pedagógiai Intézet

2008. november 5.

A lutheri reformáció
Előadó: Dr. Fabiny Tibor egyetemi tanár KGRE BTK

A kálvini reformáció
Előadó: Dr. Márkus Mihály püspök, egyetemi tanár Pápai Református Teológiai Akadémia

Ajánlott irodalom a reformációhoz

2007. november 27.

Szent Imre a magyar történelemben
Előadó: Dr. Zsoldos Attila osztályvezető, tudományos tanácsadó, MTA TTI

A nemzeti identitás elmélyítése a történelemórán
Előadó: Varga Ákos nyugalmazott gyakorlóiskolai vezetőtanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Oldalak