GONDOLATTAL, SZÓVAL, CSELEKEDETTEL…

a Teremtés védelméért

A Katolikus Pedagógiai Intézet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézetével együttműködve felhívást intéz a teremtésvédelem ügyét kiemelt területnek tekintő intézményekhez. Valljuk, hogy a teremtésvédelem nem szabadon választható feladat, hanem a jövőnk érdekében tett kötelező lépés.

A felhívás célja: A szemléletformálásnak egyik jelentős terepe az iskola. Szeretnénk, ha az alkotó tevékenységgel még inkább fókuszba kerülne a teremtésvédelem ügye.

Kérjük, csatlakozzanak versenyfelhívásunkhoz, támogassák, buzdítsák tanítványaikat!

Gondolattal, szóval, cselekedettel mutassák meg, hol tartanak ezen az úton, miként gondolkodnak erről a témáról! Szeretnénk, ha az előremutató, pozitív példák, ötletek, gondolatok kerülnének a középpontba.

A felhíváshoz csatlakozók köre: Bármely katolikus fenntartású intézmény 1-10. évfolyamos diákja 5 korcsoportban (1-2., 3-4., 5-6., 7-8., 9-10. évfolyam).

A felhívás tárgya: A diákok egyénileg készített munkájukkal mutassák meg a teremtett világban, a teremtett világért tanúsított felelős magatartást.

Mit tapasztalnak, ők mire gondolnak, hogyan cselekednek? Milyen pozitív példákat látnak, nekik milyen újító ötleteik vannak, amit a kortársaikkal eredményesen meg tudnak/tudnának valósítani?

Gondolkodjanak, szóljanak, alkossanak…

A felhívás tartalmi elemei: A pályamunkákat digitális formában kell feltölteni.

  1. kategória – rajz (1­­-2., 3-4., 5-6., 7-8., 9-10. évfolyam – 5 korcsoport)
  2. kategória – fotó (7-8., 9-10. évfolyam – 2 korcsoport)
  3. kategória – fogalmazás, esszé (4., 5-6., 7-8., 9-10. évfolyam – 4 korcsoport)
     

A pályázat benyújtása: Kérjük, a pályaműveket digitális formában juttassák el hozzánk, a kategóriának megfelelő űrlap kitöltésével és az alkotás feltöltésével. Az eredeti műveket, kérjük, őrizzék meg! Egy intézmény minden kategóriában, korcsoportonként maximum 5 alkotást küldhet be.

Az űrlapok a Google Forms űrlapkészítőjével készültek, azok megnyitásához gmail-es e-mail-cím és bejelentkezés szükséges.

Rajz kategória
A pályázaton bármilyen technikával, szabadkézzel készített művel lehet indulni. A méret legfeljebb A3 nagyságú lehet. Számítógépes programmal átszerkesztett képet nem tudunk elfogadni. Az alkotást képként, JPG vagy PNG formátumban lehet feltölteni. A maximális fájlméret: 10 MB

https://bit.ly/felhivas-rajz-2024

Fotó kategória
Fekete-fehér, vagy színes fotókat várunk, (a fotókon felismerhető arcok nem jelenhetnek meg). Számítógépes programmal átszerkesztett képet nem tudunk elfogadni. A fotót JPG vagy PNG formátumban lehet feltölteni. A maximális fájlméret: 10 MB

https://bit.ly/felhivas-foto-2024

Fogalmazás, esszé kategória
Terjedelem: legfeljebb kettő A/4 oldalnyi (Times New Roman betűtípus, 1,5 sortávolság, 12-es betűméret, 2 cm-es margó) PDF dokumentum

https://bit.ly/felhivas-fogalm-essze-2024

A pályaművek értékelése: a pályaművek zsűrizését a Katolikus Pedagógiai Intézet által felkért szakemberek végzik.

Az értékelés főbb szempontjai: a kiírásnak megfelelő témaválasztás, a megadott feltételek betartása, ötletesség, egyéni stílus, kidolgozottság, kifejezőerő, esztétikai érzék, a téma üzenetének sikeres tolmácsolása… A zsűri komplex módon értékeli a pályamű egészét, az összképet mérlegelve dönt.

A benyújtás határideje: 2024. április 15.

A pályázat nyerteseinek díjazása, kategóriánként: 

I. helyezett:    40.000 Ft értékű ajándékcsomag

II. helyezett:  30.000 Ft értékű ajándékcsomag

III. helyezett: 20.000 Ft értékű ajándékcsomag

Az eredményhirdetés: időpontjáról a későbbiekben értesítést küldünk. A helyezettek ünnepélyes díjkiosztón vehetik át jutalmukat. 

A nyertes pályamunkák a Katolikus Pedagógiai Intézet épületében, illetve az Intézetünk honlapján, virtuális galériában megtekinthetők lesznek.

Amennyiben egy pályázó intézményben sok alkotás születik, melyből válogatnak, kérjük, rendezzenek belőle helyi szinten egy kiállítást! Erről küldött fotódokumentumot szívesen teszünk közzé a KaPI honlapján.

A jelentkező a pályázat benyújtásával:

- elfogadja a pályázati kiírás feltételeit;

- nyilatkozik arról, hogy a beadott pályamű a saját szellemi terméke, a saját tulajdonát képezi, és nem sérti mások szerzői jogait;

- hozzájárul, hogy munkája részleteiben, vagy teljes egészében a KaPI honlapjára felkerülhessen.

Köszönjük a pedagógusok koordináló, együttműködő, segítő munkáját!

Szeretettel várjuk a pályaműveket!

A felhívás itt letölthető (PDF)

Szervezési információk : 
Nagyné Hoóz Rita
 hooz [dot] ritaatkatped [dot] hu
 (+36 1) 479 3010

Hatáskör: 
Katolikus intézményeknek meghirdetett
Jelentkezők/résztvevők köre: 
Diákok
Jelentkezési határidő: 
2024. április 15
, Megosztás