Alapító okiratok, működési engedélyek

Kérjük a Fenntartókat, hogy küldjék be minden olyan közoktatási intézményük alapító okiratát és működési engedélyét, amelyeket ebben az évben újként alapítottak vagy amelyekén az előző tanév óta módosítottak. 

Egyoldalú nyilatkozatok (korábbi megnevezés: egyoldalú jogi nyilatkozat volt)

A 20/1997 (II. 13.) kormányrendelet 2012 szeptemberétől előírja az egyház számára a köznevelési szerződések, egyoldalú nyilatkozatok nyilvántartását: 

A köznevelési feladatot ellátó egyház nyilvántartást vezet arról, hogy az egyházi intézményfenntartó mely települési önkormányzattal, milyen feladatra, mennyi időre és hány főre kötött köznevelési szerződést, tett egyoldalú nyilatkozatot. A nyilvántartást a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a működési támogatás megállapítása, elszámolása és ellenőrzése során bekérheti a nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése céljából.

Kérjük ezért a Fenntartókat, vizsgálják felül intézményeik egyoldalú nyilatkozatait, megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak, összhangban vannak-e az Alapító okiratokban, Működési engedélyekben szereplő adatokkal. Amennyiben valamely intézményüknek nincs egyoldalú jogi nyilatkozata vagy nem megfelelő, azt haladéktalanul pótolják.

Kérjük, hogy a megújított nyilatkozatokat és új intézményeik egyoldalú nyilatkozatainak másolatát minél előbb küldjék el a Katolikus Pedagógiai Intézetnek.

(Ügyintéző: Schillingerné Gulyás Ilona (ilona @ katped.hu; 06-1-479-3006))

Megosztás