Gondolatok történelemszemléletünkről
Előadó: Dr. Hegedűs András igazgató, Prímási Levéltár

A Biblia a történész szemével
Előadó: Dr. Jelenits István SchP egyetemi tanár, intézetvezető, Apor Vilmos Főiskola

Az Élő történelem tankönyvsorozat bemutatása
Előadók: Repárszky Ildikó középiskolai tanár, Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium
Dr. Dupcsik Csaba tudományos főmunkatárs, MTA Szociológiai Kutatóintézet

Megosztás